Proste činjenice

 • 2002. godine, 85% stanovništva je obeleženo kao “pravoslavno”. Postoje mnoge izjave građana da su ljudi koji su vršili popis automatski i bez pitanja upisivali “pravoslavan”, naročito kada se osoba izjasni kao Srbin, kao i da nisu dozvoljavali da se upiše “nereligiozan” ili nedajbože “ateista” uz izgovor da MORA RELIGIJA
 • 2009. godine, država daje iz budžeta SPC 3 miliona evra
 • 2010. godine, država daje iz budžeta SPC 6 miliona evra
 • krštenja se naplaćuju od 4000 do 9000 dinara
  (gruba procena: SPC od toga ima zaradu od 300 miliona dinara godišnje)
 • opela se naplaćuju od 3000 do 9000 dinara
  (gruba procena: SPC od toga ima zaradu od 380 miliona dinara godišnje)
 • venčanje je najskuplje i može koštati i do 300 evra
  (gruba procena: SPC od toga ima zaradu od 250 miliona dinara godišnje)
 • nisu uračunate donacije opština, pravnih i fizičkih lica, prihodi od “sitnijih” usluga (slave i sl.), prihodi od prodaje kalendara, sveća i ostalo
 • veoma grub proračun za prihod SPC za 2009. godinu je 1,4 milijarde dinara ili oko 14 miliona evra
  (primera radi, Telekom je 2008. godine ostvario dobit od 5,5 milijardi dinara)
 • CRKVA NE PLAĆA POREZ!

Ako bi država odlučila da naplati porez crkvi i uzela osnovicu od jedne milijarde dinara, porez bi iznosio 180 miliona dinara. Od ovoliko para sigurno može da se kupi nekoliko skenera i ambulatnih kola i sigurno može da se obnovi nekoliko oronulih škola i bolnica, a ostalo bi i za javne kuhinje.

Ovako velika davanja države za Srpsku Pravoslavnu Crkvu, kao i veliki uticaj na političke i druge odluke, država pravda velikim ali nerealnim brojem pripadnika SPC-a.


Comments are closed.